Lampa oprema
Lampa oprema
Lampa

Italijanska kompanija LAMPA predstavlja jedan od glavnih distributera auto opreme na domaćem i međunarodnom tržištu. Na početku novog milenija, LAMPA je izgradila nova proizvodna postrojenja na površini od oko 25.000 kvadratnih metara, sa namjerom da se značajno poboljša skladištenje robe i upravljanje distribucijom proizvoda, po celom svijetu, sofisticiranim kompjuterizovanim sistemima upravljanja. LAMPA obezbjeđuje samo najbolje proizvode koji su laki za prodaju, zahvaljujući svom kvalitetu i konkurentnim cijenama.