Popravka guma

Popravka guma je uslovljena stepenom oštećenja. Ukoliko se pregledom utvrdi da su oštećenja veća preporučuje se kupovina novih guma, ukoliko se utvrdi da su manja u praksi se najčešće radi popravka pomoću čepova ili fleka. Obzirom da bezbjednost pri vožnji može biti ugrožena ukoliko je popravka gume izvršena čepovanjem, trebalo bi se uvijek odlučivati za fleku. Kod fleka razlikujemo njihovo nanošenje na oštećeno mjesto toplom i hladnom vulkanizacijom. Nakon tretiranja mjesta nanošenja, topla vulkanizacija podrazumijeva da se fleka zapeče peglom. Međutim, takav način može da utiče negativno na strukturu gume, zato se u našim servisnim centrima radi hladna vulkanizacija, gdje se fleka ljepilom za tu namjenu pričvršćuje na mjesto oštećenja.