Mustang akumulatori
Mustang akumulatori

Mustang akumulatori za putničke automobile omogućuju sigurnu pokretačku snagu zahvaljujući savremenoj ponudi akumulatora za sve namjene.

Mustang svakom vozaču nudi savremen, dokazan i provjeren akumulator koji se odlikuje vrhunskim performansama i pouzdanošću.
Izrađeni u Ca/Ca tehnologiji, Mustang akumulatori su odgovor na veliki broj zahtjeva BiH tržišta za otvorenim sistemom akumulatora.

Povoljna cijena i pouzdanost prilagođeni su trenutnim uslovima tržišta i starosnoj strukturi domaćeg voznog parka. U ponudi je nekoliko modela akumulatora koji predstavljaju dobro rješenje u smislu odnosa cijene i kvaliteta.